Kontaktuppgifter

9

Om oss

Läs mer om oss

9

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster

9

Kontakt

Vi ser fram emot att höra ifrån er!

våra tillstånd

Det är alltid trevligare då avlopp och ledningar fungerar som de ska, men skulle olyckan vara framme finns vi på VOAV där för att hjälpa dig.

Klicka på det tillstånd du vill ladda ner

Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall

Tillstånd till yrkesmässig transport av icke farligt avfall och farligt avfall enligt 36§ avfallsförordningen (2011:927)

Europeiska gemenskapen

Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik.